Smart Green

Thông tin chi tiết

Smart Green được thành lập vào năm 2016 với sứ mệnh tạo ra thực phẩm sạch và rau sạch với tiêu chí 3 KHÔNG: không thuốc trừ sâu, không thuốc tăng trưởng, không chất bảo quản.

  • Khách hàng: Công ty THNN Nông Nghiệp Xanh Thông Minh
  • Địa chỉ: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  • Website: smartgreen.com.vn

XEM WEBSITE